หากมีคำถามหรือข้อสงสัยในการใช้งาน :


1. ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
โทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 7250 โทรศัพท์มือถือ 081-540-7304 ,086-481-5005
E-mail: research.tsu@gmail.com


2. กรอกคำถามผ่านแบบฟอร์มด้านล่าง