ติดต่อหน่วยงาน

ติดต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา
   
   
ที่อยู่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 ม.2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 
   
E-mail research.tsu@gmail.com
   
โทรศัพท์สำนักงาน 074-609600 ต่อ 7250-7259
   
โทรสาร 074-673227 
   
โทรศัพท์มือถือ 08-1540-7304, 08-6481-5005
   
Quick Links :
ติดต่อเรา :
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
โทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 7250-3
โทรศัพท์/โทรสาร 074-673227
E-mail : research.tsu@gmail.com
Website : สถาบันวิจัยและพัฒนา