กรุณาอ่านคำแนะนำก่อนใช้ระบบ

1. เพื่อให้ข้อมูลและการแสดงผลถูกต้องและสมบูรณ์ กรุณาใช้ Google Chrome หากเครื่องของท่านไม่ได้ติดตั้งไว้ สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่
2. บุคลากรมหาวิทยาลัยสามารถ login เข้าใช้งานระบบโดยใช้ iPASS - รหัสผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัสเข้าอินเทอร์เน็ต) ได้เลยและต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนก่อนส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
3. บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยจะต้องสมัครสมาชิกก่อนเข้าใช้ระบบ
4. หากท่านมีปัญหาในการเข้าใช้ระบบ กรุณาติดต่อ สถาบันวิจัยและการพัฒนา โทร. 7257 (ภายในมหาวิทยาลัย) หรือ 074609600 ต่อ 7257(ภายนอกมหาวิทยาลัย) ได้ในวันและเวลาราชการ หรือ อีเมล์มาที่ E-mail : research.tsu@gmail.com

ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดการใช้ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย
 
1. นักวิจัยสามารถขอทุนวิจัยได้ครั้งละไม่เกิน 1 ทุนวิจัยในแต่ละปี (รวมทุนวิจัยงบประมาณเงินแผ่นดิน เงินรายได้ และทุนสกอ.)
 
2. ช่วงเวลาการขอแต่ละประเภททุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2566
 
ทุนวิจัย ปีงบประมาณ ช่วงเวลาขอทุน รายละเอียด
 
3. นักวิจัยต้องกรอกข้อมูลในระบบ RPMS และส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 8 ชุด หากพ้นกำหนดจะไม่รับพิจารณา
 
4. หากนักวิจัยติดค้างโครงการวิจัยจะไม่สามารถขอทุนวิจัยได้จนว่าจะสิ้นสุดสถานะติดค้างโครงการวิจัย
 
5. การขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการวิจัยสามารถขยายได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 6 เดือน
 
6. ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบได้ ที่นี่
Quick Links :
ติดต่อเรา :
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
โทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 7250-3
โทรศัพท์/โทรสาร 074-673227
E-mail : research.tsu@gmail.com
Website : สถาบันวิจัยและพัฒนา