เมื่อวันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลทิศา สุขเกษม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
นำทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยทักษิณเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair)”
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา โดยผลงานที่นำเสนอ ได้แก่
ผลงานเรื่อง เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมสารสกัดจากข้าว นักวิจัย อ.ดร.รัทรดา สมพงษ์ จากคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
และ ผลงานเรื่อง ไวน์ข้าวเปลือกสังข์หยด นักวิจัย ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์ จากคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน