เมื่อวันที่ 29 มี.ค. – 2 เม.ย.60 นักวิจัยของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดย ผศ.ดร.ชลทิศา สุขเกษม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยในงาน 45th International Exhibition of Inventions of Geneva
ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2560 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ เสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
และ ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธ
ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมอย่างมาก และในงานนี้ ผศ.ดร.ชลทิศา สุขเกษม และคณะได้รับรางวัล
จากผลงานวิจัยเรื่องต้นแบบเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์แบบทุ่นลอย-ระบบบำบัดชีวภาพประสิทธิภาพสูงระดับอุตสาหกรรม ด้วยเช่นกัน