ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นตัวแทน จากโครงการบริหารจัดการน้ำฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและให้กำลังใจกับนักวิจัยชุมชนที่ประภัยน้ำท่วม
ในพื้นที่ ป่าพะยอม บ้านดอนนูด ปากคลอง วิทยาลัยรวงข้าว และชุมชนคลองปากประ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559