สวพ.นำนักวิจัยไปร่วมสร้างและหาแนวทางนำผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์...
ในงาน หิ้งสู่ห้าง... !!!!! Thailand Tech Show 2016
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา