สถาบันวิจัยและพัฒนาทำบุญเนื่องในวันครบรอบจัดตั้งสำนักงานเข้าสู่ปีที่ 11
ในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 โดยช่วงเช้าทำบุญถวายเพลและถวายสังฆทาน ณ วัดทุงสวนธรรม ป่าพะยอม
และช่วงบ่าย ทำบุญการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 30,000 ตัว ในสระน้ำหน้าคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา