ยินดีต้อนรับ อาจารย์ ดร.วันลภ ดิษสุวรรณ์ เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา