การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนด้วยเครือข่ายการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาไทย
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.00-13.00 น.
ณ. ห้องประชุมภูบรรทัด บ้านหน้าเกาะ บลิสฟูล รีสอร์ท อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง