เปิดโลกการศึกษา @หอประชุม ม.ทักษิณ วข.พัทลุง
ระหว่างวันที่ 9 -11 ก.ย. 58