ศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)
โครงการการพัฒนาฟาร์มกังหันลมปากพนัง 2 กับ บริษัท ลมลิกอร์ จำกัด
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
และ รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัย
จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการการพัฒนาฟาร์มกังหันลมปากพนัง 2 ร่วมกับ
เรือเอก นพ.วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ ประธานกรรมการ บริษัท ลมลิกอร์ จำกัด ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงแรม บีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
เพื่อร่วมกันพัฒนาทุ่งกังหันลมผลิตไฟฟ้าบริเวณพื้นที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อผลิตไฟฟ้าป้อนเข้าสู่ระบบกริดสำหรับการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ภายใต้รูปแบบผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) ภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนของภาครัฐ