สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเข้าพบปะนักวิจัย ในโครงการ “JSPS Guidance seminar”
เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสงขลา
และห้องประชุมสัตตบงกช อาคารบริหารและสำนักงานกลาง (ตึกโดม) วิทยาเขตพัทลุง
เพื่อประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยต่างๆ ของ JSPS และแนะนำกิจกรรม JSPS ในเอเชีย
เช่น การสนับสนุนการวิจัยร่วมกันระหว่างประเทศ การเชิญชวนนักวิจัยจากต่างประเทศมาที่ญี่ปุ่น และการสนับสนุนให้เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่
ซึ่งได้เชิญศิษย์เก่าที่เคยได้รับทุนมาให้คำแนะนำ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การด้านการวิจัยในประเทศญี่ปุ่น