ลงพื้นที่ โครงการน้ำท่วม ณ จังหวัดปัตตานี 7 กรกฎาคม 2554