งานทักษิณวิชาการเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 7 วันที่ 22-28 สิงหาคม 2554