ผู้อำนวยการและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมพิธีผูกผ้าบูชารุกขเทวดาป่าเขาบรรทัด
วันที่ 18 เมษายน 2555