นิทรรศการงานทักษิณวิชาการ-เกษตรแฟร์ ครั้งที่ 8 เคลื่อนที่(สวพ.) วันที่ 18 - 25 สิงหาคม 2555