งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 27 ธันวาคม 2555