งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สวพ. วันที่ 24 ธันวาคม 2555