การประชุมปรับปรุงแผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนา รอบ 6 เดือน
อัญญาวี รีสอร์ท ไร่เลย์ จ.กระบี่
วันที่ : 2-4 พ.ค. 56