สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
นำนักวิจัยร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อ งานวิจัยเชิงประยุกต์ ด้านเศรษฐกิจ
“พลังงานลม พลังงานทางเลือก พลังงานเพื่ออนาคต”
ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556 (Thailand Research Expo 2013)
ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2556
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ