กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ 1 ตุลาคม 2555