งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สวพ.
วันที่ 17 ม.ค. 2557