สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ThaiPBS)
ขอเข้าสัมภาษณ์นักวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
กรณี รัฐบาลส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมัน พื้นที่ 200,000 ไร่
รอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและมีกลุ่มชาวต่างชาติมากว้านซื้อที่ดิน
ในฐานฐานะนักวิชาการ มีความคิดเห็นอย่างไร
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556
โดยมี อ.ดร.สรพงษ์ เบญจศรี
จากคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เป็นผู้ให้สัมภาษณ์