พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด และมหาวิทยาลัยทักษิณ
วันที่ 3 ก.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด และมหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 3 ก.พ. 57

ศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามความร่วมมือพัฒนาพลังงาน กับบริษัท สากล เอนเนอยี่ จำกัด
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำโดย ผศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์ ลงนามความร่วมมือพัฒนาพลังงาน กับบริษัท สากล เอนเนอยี่ จำกัด
ในการหาแนวทางความร่วมมือที่จะดำเนินการวิจัยและประเมินศักยภาพของพลังงานลมเฉพาะแหล่งในพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยมีผู้แทนของทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อการวิจัยและพัฒนาพลังงานลม ในส่วนของมหาวิทยาลัยทักษิณ มี รศ.ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดี และ รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัย แ ละในส่วนของบริษัท สากล เอนเนอยี่ จำกัด ประกอบด้วย นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา   กรรมการผู้จัดการ และนายชินดิษฐ์ สุรักษ์รัตสกุล  ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ   ร่วมลงนาม โดยมีผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมเป็นสักขีพยาน  โดยมีรายละเอียดความร่วมมือเพื่อการวิจัยพลังงาน สรุปพอสังเขปคือ   บริษัท  สากล  เอนเนอยี  จำกัด  จะสนับสนุนด้านทุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาพลังงานลมแก่ทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยทักษิณ  ในกรอบงานวิจัยที่มีข้อตกลงร่วมกัน  เพื่อพัฒนาและวิจัยพลังงานลม  ในระยะเวลา 18 เดือน  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่  10 กุมภาพันธ์  2557   ถึงวันที่ 10  สิงหาคม  2558