หน้าหลัก
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
   
 

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26
วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2559
ณ โรงแรม บุรีศรีภู บูติก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 
 
 
 
เมนู หน้าหลัก  
 
 

กิจกรรมทัศนศึกษา

                                

 

เส้นทาง

วันที่เดินทาง

รายละเอียด

การชำระเงินทัศนศึกษา
(ชำระเงินภายในวันที่ 29 เม.ย. 59)

 
 

ภายนอกประเทศ
(กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย)

28-29 พ.ค. 59

3,800

 
 

ภายนอกประเทศ
(เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย)

28-29 พ.ค. 59

3,600

 
 
     
     
counter easy hit
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
  เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 081-540-7304 ,086-481-5005 โทรศัพท์/โทรสาร 074-609654-55

ผู้ประสานงาน : คุณรานี  อาษาชำนาญ
E-mail: conference2016.tsu@gmail.com