หน้าหลัก
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
   
 

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26
วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2559
ณ โรงแรม บุรีศรีภู บูติก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 
 
 
 
เมนู หน้าหลัก  
 
 

กำหนดการสำคัญ

 
หมดเขตลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียน สำหรับผู้นำเสนอผลงาน ขยายเวลาถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 59 เวลา 17.00 น.
แจ้งผลการพิจารณาผลงานทางเว็บไซต์และอีเมล์ วันที่ 14 มีนาคม 59
ผู้นำเสนอยืนยันการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน วันที่ 25 มีนาคม 59
แจ้งลำดับการนำเสนอผลงาน วันที่ 15 เมษายน 59
หมดเขตลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียน สำหรับผู้ไม่นำเสนอผลงาน วันที่ 29 เมษายน 59
หมดเขตชำระเงินค่าทัศนศึกษา วันที่ 29 เมษายน 59
จัดประชุมและนำเสนอผลงาน วันที่ 26-27 พฤษภาคม 59
กิจกรรมทัศนศึกษา (ปีนัง-กัวลาลัมเปอร์) วันที่ 28-29 พฤษภาคม 59

  
     
     
counter easy hit
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
  เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 081-540-7304 ,086-481-5005 โทรศัพท์/โทรสาร 074-609654-55

ผู้ประสานงาน : คุณรานี  อาษาชำนาญ
E-mail: conference2016.tsu@gmail.com