หน้าหลัก
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
   
 

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26
วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2559
ณ โรงแรม บุรีศรีภู บูติก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 
 
 
 
เมนู หน้าหลัก  
 
 

อัตราค่าลงทะเบียน

                                ผู้สมัครเข้าร่วมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย

 

ประเภทผู้เข้าร่วม

ภายในวันที่ 10 ก.พ. 59

 
 

บุคคลทั่วไป
(อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ)

1,800 บาท
 
  นิสิต นักศึกษาทั่วไป
1,500 บาท
 
  นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ
1,300 บาท
 
  บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ
800 บาท
 

                                ผู้สมัครเข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงานวิจัย

 

ประเภทผู้เข้าร่วม

ภายในวันที่ 29 เม.ย. 59

หลังวันที่ 29 เม.ย. 59

 
 

บุคคลทั่วไป
(อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ)

1,800 บาท
2,200 บาท
 
  นิสิต นักศึกษาทั่วไป
1,500 บาท
1,900 บาท
 
  นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ
1,300 บาท
1,700 บาท
 
  บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ
800 บาท
1,200 บาท
 

                                กิจกรรมทัศนศึกษา

 

เส้นทาง

ภายในวันที่ 29 เม.ย. 59

 
 

ภายนอกประเทศ (เกาะปีนัง)

3,600 บาท
 
  ภายนอกประเทศ (กรุงกัวลาลัมเปอร์)
3,800 บาท
 

 

 
     
     
counter easy hit
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
  เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 081-540-7304 ,086-481-5005 โทรศัพท์/โทรสาร 074-609654-55

ผู้ประสานงาน : คุณรานี  อาษาชำนาญ
E-mail: conference2016.tsu@gmail.com