หน้าหลัก
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
   
 

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26
วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2559
ณ โรงแรม บุรีศรีภู บูติก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 
 
 
 
เมนู หน้าหลัก  
 
 

สถานที่จัดประชุม

                                โรงแรม บุรีศรีภู บูติก อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
                                เลขที่ 310 ถนนศรีภูวนารถ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
                                โทรศัพท์ 074 247 111 โทรสาร 074 247 164
                                E-mail: reservation@burisriphuhotel.com , mice@burisriphuhotel.com 
                                เว็บไซต์ : www.burisriphuhotel.com
                                Facebook : www.facebook.com/buri.sriphu

   
   
   

 

 
     
     
counter easy hit
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
  เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 081-540-7304 ,086-481-5005 โทรศัพท์/โทรสาร 074-609654-55

ผู้ประสานงาน : คุณรานี  อาษาชำนาญ
E-mail: conference2016.tsu@gmail.com