หน้าหลัก
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
   
 

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26
วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2559
ณ โรงแรม บุรีศรีภู บูติก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 
 
 
 
เมนู หน้าหลัก  
 
 

การชำระค่าลงทะเบียนและค่าทัศนศึกษา

  สามารถชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีทางธนาคาร :
    ชื่อบัญชี:
หมายเลขบัญชี:
ชื่อธนาคาร:
สาขา:
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ม.ทักษิณ
404-279494-4
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขามหาวิทยาลัยทักษิณ (พัทลุง)

 
การส่งหลักฐานการชำระเงิน
 

 

 - ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน และส่งกลับสถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
โดยส่งมาทาง e-mail: conference2016.tsu@gmail.com

      

      


 

 
     
     
counter easy hit
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
  เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 081-540-7304 ,086-481-5005 โทรศัพท์/โทรสาร 074-609654-55

ผู้ประสานงาน : คุณรานี  อาษาชำนาญ
E-mail: conference2016.tsu@gmail.com