Ultrasonic Bath (Elmasonic S100) (เครื่องล้างความถี่สูง)
 

คุณสมบัติของเครื่อง

ขนาดความจุ 9.5 ลิตร พร้อมตะแกรงโลหะไร้สนิมและฝาปิด
อ่างภายในและภายนอกทำด้วยวัสดุโลหะไร้สนิม Stainless Steel ตัวกำเนิดคลื่นเป็นแบบชนิด Sandwich Transducer System มีค่าความถี่ 37 kHz ตั้งเวลาทำงานได้และสามารถทำงานแบบต่อเนื่อง, มีระบบ Degas สำหรับปรับสภาพน้ำที่ใส่เข้ามาไม่ให้เกิดฟองอากาศขณะทำการล้างชิ้นงาน, ตั้งอุณหภูมิในการทำงานได้ตั้งแต่อุณหภูมิห้องจนถึง + 80 องศาเซลเซียส

ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบบส่องกราด

ยี่ห้อ / รุ่น

Elmasonic / Easy

     
กลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
Email: rec.rditsu@gmail.com โทรศัพท์ 081-540-7304