Hot air oven (ตู้อบลมร้อน)
 

คุณสมบัติของเครื่อง

สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 10 องศาเซลเซียส เหนืออุณหภูมิห้อง ถึง 300 องศาเซลเซียส หรือดีกว่า และสามารถตั้งอุณหภูมิในการทำงานเป็นหน่วยองศาฟาเรนไฮต์ได้, ค่าเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ +1.6 เคลวิน ที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส และมีค่าความกวัดแกว่งของอุณหภูมิ ไม่เกิน + 0.5 เคลวิน,

ห้องปฏิบัติการ

ห้องวิเคราะห์ทางเคมี (ห้องเครื่องมือร้อน)

ยี่ห้อ / รุ่น

Binder / FED260

     
กลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
Email: rec.rditsu@gmail.com โทรศัพท์ 081-540-7304