Freezers to -80 °C (ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส)
 

คุณสมบัติของเครื่อง

สามารถทำอุณหภูมิได้ต่ำถึง -86 องศาเซลเซียส, ความจุไม่ต่ำกว่า 711 ลิตร สามารถบรรจุตัวอย่างทั้งหมดได้สูงสุด 200 กิโลกรัม และสามารถใส่กล่อง Cryobox ขนาด 2 นิ้วได้ไม่น้อยกว่า 528 ใบ

ห้องปฏิบัติการ

ห้อง Freeze Dryer

ยี่ห้อ / รุ่น

Binder / UFV700

     
กลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
Email: rec.rditsu@gmail.com โทรศัพท์ 081-540-7304