Freezers to -60 °C (ตู้แช่แข็ง -60 องศาเซลเซียส)
 

คุณสมบัติของเครื่อง

เป็นตู้แช่แข็งแบบแนวนอน (Chest Freezer) สามารถปรับอุณหภูมิให้ต่ำลงได้ไม่น้อยกว่า -60 องศาเซลเซียส, ความจุใช้งาน (Net Capacity) ไม่น้อยกว่า 220 ลิตร

ห้องปฏิบัติการ

ห้อง Freeze Dryer

ยี่ห้อ / รุ่น

Evermed / LCDF/LCSDF

     
กลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
Email: rec.rditsu@gmail.com โทรศัพท์ 081-540-7304