Centrifuge (เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงแบบควบคุมอุณหภูมิ)
 

คุณสมบัติของเครื่อง

ปรับตั้งความเร็วรอบได้ในช่วง 500-24,000 รอบต่อนาที, ปั่นเหวี่ยงได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 68,900 xg, ปรับตั้งอุณหภูมิในการปั่นได้ในช่วง -10 องศาเซลเซียส ถึง +40 องศาเซลเซียส

ห้องปฏิบัติการ

ห้องวิเคราะห์ทางเคมี

ยี่ห้อ / รุ่น

Thermo Sorvall / LYNK 4000

     
กลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
Email: rec.rditsu@gmail.com โทรศัพท์ 081-540-7304