สมัครสมาชิก / Register

--อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ--
ที่อยู่ E-mail และ รหัสผ่าน ใช้ในการ Login เข้าสู่ระบบ
E-mail* :

รหัสผ่าน* :

  
ยืนยันรหัสผ่าน* :

  
       
คำนำหน้า* :

 
ตำแหน่งทางวิชาการ :

 
ชื่อ - สกุล* :

 
ประเภท* :

 
ชื่อหน่วยงาน :

ที่อยู่หน่วยงาน :

โทรศัพท์ :

โทรศัพท์มือถือ* :

   
       


กลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
Email: rec.rditsu@gmail.com โทรศัพท์ 081-540-7304