การชำระค่าบริการ
การชำระค่าบริการได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
       1. ชำระเงินด้วยตนเองที่ศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
       2. ชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีทางธนาคาร :
ชื่อบัญชี: Research Equipment Centre (REC-TSU)
หมายเลขบัญชี: 0-203-2824-7208
ชื่อธนาคาร: ธนาคารออมสิน
สาขา: ป่าพะยอม
การส่งหลักฐานการชำระเงิน :
       ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมแจ้ง เลขที่ใบขอรับบริการ มายังกลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง โดยมีช่องทางให้เลือกจัดส่ง
ดังนี้
  1. ส่งหลักฐานการชำระเงินด้วยตนเอง ที่ศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
  2. ส่งมายัง E-mail : rec.rditsu@gmail.com 
ผู้สนับสนุนและเครือข่ายความร่วมมือ

       
กลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
Email: rec.rditsu@gmail.com โทรศัพท์ 081-540-7304